معبود ملی

عیب کلی اعیان ایران این است که حرصِ ایشان بسیار است.

پول در این مملکت معبود ملی است.

بهترین طرح ها اگر اندک معارضه ای با منفعت فلان وزیر داشته باشد ،

 زیر پا می رود.

 

از خاطرات ژنرال گاردان فرانسوی

از کتاب چکیده تاریخ ایران/ اثر زنده یاد حسن نراقی

/ 0 نظر / 26 بازدید